ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นายหนุ่มสยาม นิลโคกสูง ผู้ป่วยติดเตียง โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ชุมชนริมชี บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ ๑ ตำบลท่าพระ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี นำคณะพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นายหนุ่มสยาม นิลโคกสูง ผู้ป่วยติดเตียง โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ชุมชนริมชี บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ ๑ ตำบลท่าพระ โดยพร้อมกันนี้นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ฯลฯ ให้แก่ครอบครัวของนายหนุ่มสยาม นิลโคกสูง และจะประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไป
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ