โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตามโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตามโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ บ้านสามัคคี หมู่ ๑๓ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้นำท้องที่ / ผู้นำชุมชน / สมาชิก อสม. / ผู้สูงอายู ฯลฯ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ