ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การขยายกำหน

 7,558 การดูทั้งหมด,  17 การดูวันนี้