เข้าพบและร่วมหารือข้อราชการ ในประเด็น การขอรับงบประมาณสนับสนุนในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ

วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า)
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายกองเกียรติ ศรีวังสุ ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าพบและร่วมหารือข้อราชการกับนายวีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ในประเด็น การขอรับงบประมาณสนับสนุนในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ (ถนนริมชี บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ ๖) และในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้มอบกระเช้าส่งความสุข (ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP) “Khon Kaen Select” ให้แก่นายวีระชัย แสนภูวา เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น คนใหม่
——————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 84 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้