เข้าร่วมงานแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น

วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องออคิด บอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น เส้นทางนำร่องสายสีแดง (สำราญ-ท่าพระ) ซึ่งมีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น , นายทวี แสนอาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ , นางสาวรัมภามาศ ฑีฆธนานนท์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า , พลตรีชาติชาย ประดิษพงษ์ ประธานกรรมการบริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) , นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) , Mr. LIU TONG Director บริษัท CRRC และยังได้รับเกียรติจาก นางศิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น , พลตำรวจเอกศักดา เตชะเกรียงไกร ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารสถาบันการศึกษา , ผู้บริหารองค์กรเอกชน , นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานภายใต้มาตราการควบคุมและป้องกันโรคโควิด – ๑๙ การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง KKTS และ CKKM – CRRC CONSORTIUM จะการดำเนินก่อสร้างโครงการฯ ให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อประโยชน์และนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองตลอดจนความผาสุกให้กับประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและผู้มาเยือนตลอดจนเป็นแลนด์มาร์คของมิตรไมตรี ระหว่าง ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน
—————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 174 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้