ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น นำโดยนางบุญน้อม งามเชื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น พร้อมคณะฯ ในโอกาสที่ได้เข้าพบร่วมหารือข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับตำบล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ
—————————–
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

Loading