แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                      ดาวโหลด  :  https://thapracity.go.th/wp-content/uploads/2021/02/ปกแผนดำเนินงาน164-แปลง-ผสาน.pdf

ปกแผนดำเนินงาน164-แปลง-ผสาน

 

 

 

 

                       แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                      ดาวโหลด : https://thapracity.go.th/wp-content/uploads/2020/08/เอกสาร-29463.1.pdf

เอกสาร 29463.1

 

 

                      แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

                      ดาวโหลด : https://thapracity.go.th/wp-content/uploads/2019/04/4.2แผนการดำเนินงานงบประมาณ2561-.pdf

4.2แผนการดำเนินงานงบประมาณ2561