แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ Downlond

plandume
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  Download

BRNB422003FE7EC_000157
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  

  •  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   Download

เอกสาร 29463.1
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  • แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     Download

                      4.2แผนการดำเนินงานงบประมาณ2561

รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลท่าพระรอบ ๑๒ เดือน (ก.ย.๖๓ - ส.ค.๖๔

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลท่าพระรอบ ๑๒ เดือน (ก.ย.๖๓ – ส.ค.๖๔)  Click

งานวิเคราะห์

 1,065 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้