รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้บริการ ประจำปีงบประมาณ

รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  Downlond

 

รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  Downlond

[pdf-embedder url=”https://thapracity.go.th/wp-content/uploads/2022/09/รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ-ประจำปี2565.pdf”

รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  Download

organized
  • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓    Download

รายงานประเมินความพึงพอใจ63
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒    Download

เอกสาร 24663

Loading