รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้บริการ ประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ Downlond

[pdf-embedder url=”https://thapracity.go.th/wp-content/uploads/2022/09/รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ-ประจำปี2565.pdf”

รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  Download

organized
รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓    Download

รายงานประเมินความพึงพอใจ63
รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒    Download

เอกสาร 24663

 1,030 การดูทั้งหมด,  3 การดูวันนี้