รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ของเทศบาลตำบลท่าพระ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓    Download

รายงานประเมินความพึงพอใจ63
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒    Download

เอกสาร 24663

 274 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้