แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลท่าพระ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลท่าพระ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  click

organized (2)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง  ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   Click

O39เพิ่มเติม ประกาศใช้แผนป้องกัน ปี 2561-2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ เทศบาลตำบลท่าพระ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ เทศบาลตำบลท่าพระ  Click

แผนป้องกันการทุจริต 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓     Click

ปกแก้ไข-ผสาน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๕   Click

O41รายงานรอบ 12 เดือน 64
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๔   Click

O41รายงานรอบ 12 เดือน 64
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน   Click

รายงานรอบ 6 เดือน 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔       Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้อ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ของ เทศบาลตำบลท่าพระ รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ของ เทศบาลตำบลท่าพระ รอบ ๖ เดือน   Click

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔    Download

บันทึกข้อความ-ผสาน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)     Download

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการท

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)  Download

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการท
แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖    Click

O36แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 66
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ๖เดือน)

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖   Click

ผลดำเนินการ
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชิบ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ๑๒เดือน)

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   Click

การจับภาพเว็บ_23-1-2023_93553_

 1,605 การดูทั้งหมด,  3 การดูวันนี้