แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓     Click

ปกแก้ไข-ผสาน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ของ เทศบาลตำบลท่าพระ รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ของ เทศบาลตำบลท่าพระ รอบ ๖ เดือน   Click

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจ

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔    Download

บันทึกข้อความ-ผสาน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)     Download

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการท

 352 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้