แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๗  click

organized (2)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลท่าพระ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  click

organized (2)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง  ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   Click

O39เพิ่มเติม ประกาศใช้แผนป้องกัน ปี 2561-2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓     Click

ปกแก้ไข-ผสาน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ Click

รายงานรอบ 6 เดือน ปี 67

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๕   Click

O41รายงานรอบ 12 เดือน 64

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๔   Click

O41รายงานรอบ 12 เดือน 64

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน   Click

รายงานรอบ 6 เดือน 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔       Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้อ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ของ เทศบาลตำบลท่าพระ รอบ ๖ เดือน   Click

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  Click

 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  Click

แผนบริหารความเสี่ยง 2564

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔    Download

บันทึกข้อความ-ผสาน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)     Download

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการท

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)  Download

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการท
แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖    Click

O36แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 66

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖   Click

ผลดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   Click

การจับภาพเว็บ_23-1-2023_93553_

Loading