แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลท่าพระ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลท่าพระ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) Click

organized (2)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง  ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   Click

O39เพิ่มเติม ประกาศใช้แผนป้องกัน ปี 2561-2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ เทศบาลตำบลท่าพระ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ เทศบาลตำบลท่าพระ  Click

แผนป้องกันการทุจริต 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓     Click

ปกแก้ไข-ผสาน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๔   Click

O41รายงานรอบ 12 เดือน 64
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน   Click

รายงานรอบ 6 เดือน 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔       Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้อ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ของ เทศบาลตำบลท่าพระ รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ของ เทศบาลตำบลท่าพระ รอบ ๖ เดือน   Click

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔    Download

บันทึกข้อความ-ผสาน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)     Download

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการท

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)  Download

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการท

 932 การดูทั้งหมด,  2 การดูวันนี้